บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

นูรัส 4 จี
นูรัส 4 จี

นูรัส 4 จี

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ (cartap hydrochloride) 4% GR
ลักษณะสาร :
สารเคลือบเม็ดทรายสีม่วง
ขนาดบรรจุ :
15 กิโลกรัม / 45 กิโลกรัม (3x15 กิโลกรัม)
อัตราใช้ :
นาข้าว หว่านอัตรา 3-4 กิโลกรัม ต่อไร่
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม nereistoxin analogues มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย และดูดซึม กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาท โดยขวางช่องผ่านของไอออนที่ตัวรับ nicotinic acetylcholine receptors ทำให้ไม่สามารถส่งกระแสประสาทได้ แมลงจะเป็นอัมพาตและตาย สารจะยังไม่เป็นพิษต่อแมลง (proinsecticides) จนเมื่อสารเข้าสู่ร่างกายและเปลี่ยนโครงสร้างเป็นสาร nereistoxins ซึ่งเป็นพิษต่อแมลงสูงมาก
ประโยชน์ :
ใช้หว่านในนาข้าวเพื่อป้องกันกําจัดหนอนกอแถบลายม่วง หนอนกอข้าวสีชมพู หนอนกอข้าวสีครีม และลดการระบาดของหนอนห่อใบข้าว
หมายเหตุ :
มีพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลังและมีพิษตาปลาปานกลาง

 

จำนวนผู้เข้าชม : 325798 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์