บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

นูรัส 4 จี
นูรัส 4 จี

นูรัส 4 จี

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
คาร์แทปไฮโดรคลอไรด์ (cartap hydrochloride) 4% GR
ลักษณะสาร :
สารเคลือบเม็ดทรายสีม่วง
ขนาดบรรจุ :
15 กิโลกรัม / 45 กิโลกรัม (บรรจุ 15 กิโลกรัม จํานวน 3 กระสอบ)
อัตราใช้ :
สําหรับ หว่าน 3-4 กิโลกรัม ต่อไร่
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม nereistoxin analogues มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย และดูดซึม กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลงโดยปัดขวางจุดรับสารอะซีติลโคลีน มีประสิทธิภาพป้องกันกําจัดแมลงทั้งปากดูด และปากกัดและลดการระบาดของหนอนห่อใบข้าว มีพิษต่อสัตว์มีกระดูกสันหลัง และพิษต่อปลาปานกลาง
ประโยชน์ :
ใช้หว่านในนาข้าวเพื่อป้องกันกําจัดหนอนกอข้าวสีชมพู, หนอนกอข้าวสีครีม และลดการระบาดของหนอนห่อใบข้าว
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 95581 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์