Saima Chemical Co., Ltd

ไซดิกซ์10
ไซดิกซ์10

ไซมาเทรล 52

Description
ชื่อสามัญ :
อีทีฟอน (ethephon) 52% W/V SL
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีแดงใส / ของเหลวสีใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 4x4 ลิตร / 1x200 ลิตร
อัตราใช้ :
• สับปะรด ใช้ในอัตรา 4-6 มิลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร (104-156 ppm) และผสมปุ๋ยยูเรีย สูตร 46-0-0 อัตรา 300 กรัมพ่นครั้งที่ 1 เมื่อสับปะรดอายุ 9-12 เดือน หรือ ต้นสับปะรดมีน้ำหนัก 2.5-3 กิโลกรัม พ่นครั้งที่ 2 หลังจากพ่นครั้งแรก 7 วัน ควรพ่นช่วงเย็นหรือค่ำ ใช้น้ำอัตรา 600 ลิตรต่อไร่
• ทุเรียน กรณีป้ายขั้ว ผสมน้ำ 1:1 ป้ายขั้วที่ติดใหม่ ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
ใช้เร่งการสุกของผลไม้ เช่น ทุเรียน มะม่วง สับปะรด ใช้เร่งน้ำยาง
ประโยชน์ :
ใช้เร่งการออกดอก โดยเฉพาะในสับปะรด
หมายเหตุ :
-

 

Number of visitors : 70613 Views

Sitemap