โรคหลังการเก็บเกี่ยวของ "อโวคาโด"
ปัจจุบัน​อโวคาโด เป็นผลไม้ที่ได้รับความนิยมสูงจากผู้บริโภคและเป็นพืชที่มีราคาดี เกษตรกรผู้ปลูก​ "อโวคาโด" ควรใส่ใจเรื่องการดูแลผลผลิต โดยเฉพาะ​หลังจากเก็บเกี่ยวผลแล้ว ควรป้องกันโรคพืชที่จะตามมาหลังการเก็บเกี่ยวด้วย 

โรคที่พบหลังการเก็บเกี่ยว ได้แก่
- โรคแอนแทรคโนส ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides หรือ C. acutatum 
- โรคผลเน่าดำ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา​ Rhizopus stolonifer 
- โรคผลเน่าเละ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา​ Dothiorella gregaria เชื้อราในวงศ์​ Botryosphaeriales

การป้องกันและกำจัด

ฉีดพ่นด้วย ไซซอกซี่ (azoxystrobin 25% W/V SC) อัตรา 10-15 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร จำนวน 2 ครั้ง #ครั้งแรก ก่อนเก็บเกี่ยว​ผลผลิต 30 วันครั้งที่สอง ก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต 7-10 วัน

 


Number of visitors : 121170 Views

Sitemap