กลุ่มโรคเมลาโนส​เป็นโรคพืชในตระกูล​ส้ม - มะนาว ที่มีความสำคัญซึ่งประกอบไปด้วย

  1. โรคเมลาโนส (Melanose)
  2. โรคกรีสซีเมลาโนส​ หรือโรคใบปื้นเหลือง​ (Greasy melanose)
  3. โรคสตาร์เมลาโนส (Star melanose)

การป้องกันและกำจัด

  1. เมื่อพบอาการของโรคเมลาโนส หรือกรีสซี​เมลาโนส ควรหยุดพ่นสารประกอบทองแดง​ เช่น คอปเปอร์อ๊อกซี​คลอไรด์, คอปเปอร์ ไฮดรอกไซด์, คอปเปอร์​ซัลเฟต​ หรือ คิวปรัส​ออกไซด์​ เป็นต้น
  2. ฉีดพ่นด้วย ไซซอกซี่ (azoxystrobin 25% W/V SC)​ หรือ ราคัส (azoxystrobin 20% + difenoconazole 12.5 % W/V SC) อัตรา​ 10-15 มล. ต่อน้ำ 20 ลิตร​ ผสมร่วมกับ ไซทราโคล 70 (propineb 70% WP) อัตรา 30-60 กรัมต่อน้ำ​ 20 ลิตร สลับฉีดพ่นด้วย ไซทราโคล 70 (propineb 70% WP) อัตรา 50-60 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นสลับเช่นนี้ ทุก 5-7 วัน

 


Number of visitors : 121167 Views

Sitemap