การป้องกันโรคใบติดของทุเรียน 
ระยะทุเรียนใบอ่อนคลี่แล้ว มักพบการระบาดของโรคใบติดโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี


Number of visitors : 551214 Views

Sitemap