การป้องกันโรคใบติดของทุเรียน 
ระยะทุเรียนใบอ่อนคลี่แล้ว มักพบการระบาดของโรคใบติดโดยเฉพาะในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมของทุกปี


จำนวนผู้เข้าชม : 426380 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์