โครงการ "Saima Health Care 2018" ร่วมกับร้านขุนทะเลพาณิชย์

โครงการ "Saima Health Care 2018" ร่วมกับร้านขุนทะเลพาณิชย์

บริษัท ไซมาเคมี จำกัด ร่วมกับร้านขุนทะเลพาณิชย์ จ.สุราษฎร์ธานี จัดโครงการ "Saima Health Care 2018" ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ-สุราษฎร์ วันที่ 25 พ.ย.2561

เข้าร่วมโครงการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เข้าร่วมโครงการกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในด้านการบริหารด้านการจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน (โครงการธงขาวดาวเขียว)

เข้าร่วม "โครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงาน" ประจำปี 2559 จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (โครงการธงขาวดาวเขียว)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาในด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของบริษัท คู่ค้าและผู้บริโภค สนับสนุนให้พนักงาน และคู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการทำงานที่ก่อประโยชน์ให้เกิดกับชุมชน

CSR

จำนวนผู้เข้าชม : 636362 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์