การจัดการองค์กร

บริษัท ไซมาเคมี จำกัด  จัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ กว่า 200 ร้านค้า ภายใต้ตราสินค้า ไซมาเคมี

โดยแบ่งเขตการขายทั้งหมด 8 เขตการขาย และมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ขายและส่งเสริมการขายประจำตามเขตการขายต่างๆ ดังนี้

 


จำนวนผู้เข้าชม : 636400 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์