บริษัท ไซมาเคมี จำกัดการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562

การรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562 โดยกองธรรมาภิบาลธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ กระทรวงพาณิชย์ วันที่ 24 ก.ค.2562


10th SMEs National Awards 2018

10th SMEs National Awards 2018

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น ในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 10 จากคุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ณ ห้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 8 ก.ย.2561


ได้รับรางวัล THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2018 ประเภทโครงการ พัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project)

THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2018

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับรางวัล THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2018 ประเภทโครงการ พัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Project) จาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก วันที่ 29 เม.ย.2561


อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการ

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับมอบเกียรติบัตร การดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการระดับทอง ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จากคุณฐิติญา อินทรปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 10


รับประกาศณียบัตรโครงการ Thailand Trust Mark (ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้า และบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย)

Trust Mark

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับประกาศณียบัตรโครงการ Thailand Trust Mark (ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย) จากคุณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 18 กันยายน 2560


โครงการธงขาวดาวเขียว

โครงการธงขาวดาวเขียว

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) สำหรับนิคมอุตสาหกรรม สายงานปฏิบัติการ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ


รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8

รางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด  ได้รับรางวัล SMEs ดีเด่น กลุ่มธุรกิจการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ ในการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 8  จัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) วันที่ 23 ก.ย.2559


The Prime Minister's Industry Award 2016

The Prime Minister's Industry Award 2016

พีธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2559 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประเภทการบริหารงานคุณภาพ (The Prime Minister's Industry Award 2016) ที่ยกระดับขีดความสามารถในการบริหารงาน การจัดการ และการผลิตระบบบริหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินจากกระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 26 ก.ค.2559 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี


The Prime Minister's Industry Award 2015

The Prime Minister's Industry Award 2015

พีธีมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี 2558" (The Prime Minister's Industry Award 2015) รางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุดของวงการอุตสาหกรรมไทย ทั้งนี้บริษัทฯได้รับรางวัลประเภทการบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จากกระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม วันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี


โครงการ MDICP

โครงการ MDICP

คุณสุดสวาท จิรัปปภา กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติบัตร MDICP เนื่องในพิธีมอบเกียรติบัตรและเผยแพร่ผลงาน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (โครงการ MDICP) ปี 2556 จากคุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 27 สิงหาคม 2557


จำนวนผู้เข้าชม : 636360 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์