โครงการธงขาวดาวเขียว

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) สำหรับนิคมอุตสาหกรรม สายงานปฏิบัติการ 2 ประจำปี 2559 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต จ.สมุทรปราการ


จำนวนผู้เข้าชม : 608294 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์