Trust Mark

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด เข้ารับประกาศณียบัตรโครงการ Thailand Trust Mark (ตราสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าที่กำหนดขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณค่าของสินค้าและบริการของไทยที่ผลิตในประเทศไทย) จากคุณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ วันที่ 18 กันยายน 2560


จำนวนผู้เข้าชม : 551282 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์