โครงการ MDICP

คุณสุดสวาท จิรัปปภา กรรมการผู้จัดการ ได้รับเกียรติบัตร MDICP เนื่องในพิธีมอบเกียรติบัตรและเผยแพร่ผลงาน โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (โครงการ MDICP) ปี 2556 จากคุณวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 27 สิงหาคม 2557


จำนวนผู้เข้าชม : 551181 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์