บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองค์กร โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบในผลิตภัณฑ์ต่อผู้บริโภค สนับสนุนแนวทางการระแวดระวังในการดำเนินงานที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการพัฒนาในด้านสาธารณสุข ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของบริษัท คู่ค้าและผู้บริโภค สนับสนุนให้พนักงาน และคู่ค้าร่วมสละเวลาและแรงงานในการทำงานที่ก่อประโยชน์ให้เกิดกับชุมชน

CSR


จำนวนผู้เข้าชม : 622200 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์