บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

ไซดิกซ์10
ไซดิกซ์10
ไซดิกซ์10
ไซดิกซ์10

ไซดิกซ์ 10

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
แพกโคลบิวทราซอล (paclobutrazole) 10% WP
ลักษณะสาร :
ผงสีขาว
ขนาดบรรจุ :
10x1000 กรัม / 1x25 กิโลกรัม
อัตราใช้ :
            -  มะม่วงพันธุ์เบา ใช้อัตรา 10 กรัม ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทะ
           -  มะม่วงพันธุ์หนัก ใช้อัตรา 15 กรัม ต่อเส้นผ่านศูนย์กลางทรงพุม 1 เมตร 
           ผสมน้ำราดรอบโคนต้น อัตรา 4-5 ลิตร ต่อต้น ในระยะใบเพสลาด
คุณสมบัติ :
เป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช มีฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์จิบเบอเรลลิน หยุดการเจริญเติบโตของยอดยับยั้งการสร้างใบอ่อน
ประโยชน์ :
หยุดการเจริญทางยอด สะสมแป้งและน้ำตาล สร้างใบแก่ เพื่อการพัฒนาตาดอกในมะม่วง ควบคุมใบมะนาวไม่ให้แตกใบอ่อน
หมายเหตุ :
-

 

จำนวนผู้เข้าชม : 121141 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์