บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

บาสโซน
Re บาสโซน (ฝาทอง) 1000 มล SI ปี62
บาสโซน

บาสโซน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
กลูโฟซิเนต-แอมโมเนียม (glufosinate-ammonium) 15% W/V SL
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีฟ้าใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร / 6x4 ลิตร / 1x20 ลิตร / 1x200 ลิตร
อัตราใช้ :
ใช้อัตรา 600-800 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หรืออัตรา 150-200 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน สำหรับวัชพืชข้ามปี ใช้อัตรา 1,600-3,000 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ แนะนำผสม โคเสท ตามอัตราแนะนำ ร่สมกับ คอมโบเนท์บี อัตรา 5-10 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบเลือกทำลาย ในกลุ่ม phosphinic acids มีฤทธิ์สัมผัสและแทรกซึมผ่านใบพืช ไม่ดูดซึมผ่านทางราก มีความปลอดภัยต่อพืชปลูก ด้วยกลไกออกฤทธิ์จำกัดเฉพาะส่วนที่สารสัมผัส กลไกออกฤทธิ์ยับยั้งการสังเคราะห์เอนไซม์กลูตามีน ทำให้ขัดขวางการหายใจและสังเคราะห์แสงของวัชพืช เกิดการสะสมแอมโนเนีย อนุมูลิสระอาร์โอเอสและลิพิด เพอร์ออกไซด์ ส่งผลให้ใบไหม้รุนแรง
ประโยชน์ :
ใช้กำจัดวัชพืชหลังวัชพืชงอกและความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร ในไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพด คันนาและใช้ลูบข้าววัชพืช กำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย หญ้ารังนก ใบกว้าง เช่น หญ้าตีนกา หญ้าตีนนก หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควาย ผักเบี้ยหิน ผักเบี้ยใหญ่ ผักโขม ผักโขมหนาม และกก เช่น หนวดปลาดุก แห้วหมู กกขนาก กกทราย กกแดง กกสามเหลี่ยม เป็นต้น
หมายเหตุ :
-

 

จำนวนผู้เข้าชม : 574855 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์