บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

เรนฟิค
เรนฟิค

เรนฟิค

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
เพรทิลาคลอร์ (pretilachlor) 30% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีน้ำตาล
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
ข้าวนาหว่านน้ําตม ฉีดพ่นช่วง 0-4 วัน หลังหว่าน อัตรา 200-250 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร บนพื้นที่ 1 ไร่
คุณสมบัติ :
เป็นสารกําจัดวัชพืชแบบเลือกทําลาย ในกลุ่ม chloroacetamide มีฤทธิ์ดูดซึม เข้าทําลายยอดอ่อนของวัชพืชที่พึ่งงอก ใช้ก่อนวัชพืชงอกหรือวัชพืชเริ่มงอก ปลอดภัยต่อข้าว ข้าวไม่หงิก ไม่แดงไม่งัน พ่นได้ทั้งนาที่ดอนและนาที่ลุ่ม
ประโยชน์ :
กําจัดทั้งวัชพืชประเภทใบแคบ ใบกว้างและกกต่างๆ เช่น หญ้าดอกขาว, หญ้าข้าวนก, ผักปอดนา, ขาเขียด, กกขนาก, หนวดปลาดุก เป็นต้น
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 574848 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์