บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

ไซมาดี
ไซมาดี

ไซมาดี

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
2,4-ดี-ไอโซบิวทิว  (2,4-D-isobutyl) 3.1% +บิวทาคลอร์ (butachlor) 3.75% GR
ลักษณะสาร :
เม็ดทรายสีชมพูเข้ม
ขนาดบรรจุ :
15 กิโลกรัม / 45 กิโลกรัม
อัตราใช้ :
3 กิโลกรัม หว่านบนพื้นที่ 1 ไร่
คุณสมบัติ :
• สารบิวทาคลอร์ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าสู่ยอดอ่อนของวัชพืชที่เพิ่งงอก โดยจะไปยับยั้งการแบ่งเซลล์ทำให้วัชพืชไม่สามารถงอกพ้นดินได้
• สารทูโฟร์ดี (2,4-D) ออกฤทธิ์ดูดซึมเข้าทางใบ และเคลื่อนย้ายไปยังเนื้อเยื่อเจริญที่ปลายยอด จะไปยับยั้งกระบวนการหายใจและเปลี่ยนแปลงเมตาโบลิซึมของวัชพืชทำให้วัชพืชตาย
ประโยชน์ :
• ใช้หว่านในนาข้าวช่วงข้าวอายุ 7-15 วัน เพื่อกำจัดวัชพืชในนาข้าว, ก่อนหว่านสารต้องทดน้ำเข้านาให้มีระดับความลึกประมาณ 5-10 เซนติเมตร และรักษาระดับน้ำให้ได้
• ใช้กำจัดวัชพืชชนิดใบแคบ เช่น หญ้าดอกขาว, หญ้าข้าวนก วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา, เทียนนา, กก ต่างๆ
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 46096 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์