บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

ไทเกอร์-วัน
ไทเกอร์-วัน

ไทเกอร์-วัน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
เพนดิเมทาลิน (pendimethalin) 33% W/V EC
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีเหลืองใส
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
150-200 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน หรือ 600-800 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังปลูกอ้อย ขณะดินมีความชื้น
คุณสมบัติ :
เป็นสารดูดซึมเข้าทางรากและใบวัชพืช ทำให้วัชพืชตายอย่างรวดเร็วตั้งแต่เริ่มงอกขณะโผล่พ้นผิวดิน
ประโยชน์ :
คุมและฆ่าวัชพืชใบแคบในนาข้าว เช่น หญ้าข้าวนก, หญ้านกสีชมพู, หญ้าไม้กวาด วัชพืชใบกว้าง เช่น ผักปอดนา, เทียนนา กกบางชนิด สำหรับพืชไร่ และพืชผักต่างๆ ใช้ก่อนวัชพืชงอก
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 70632 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์