บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

อินเทรน
อินเทรน

อินเทรน

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15 % SC 
ลักษณะสาร :
ของเหลวสีขาวขุ่นข้น
ขนาดบรรจุ :
48x100 มิลลิลิตร / 24x250 มิลลิลิตร
อัตราใช้ :
10-25 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม oxadiazines มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตายและแทรกซึม กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทบริเวณแกนประสาท  โดยขวางช่องผ่าน Voltage-dependent sodium channels ทำให้ไม่สามารถส่งกระแสประสาทผ่านช่องผ่านโซเดียมและเสียสมดุลโซเดียมไอออน เกิดการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ เป็นตะคริว เกิดอาการชาไม่รับรู้ความรู้สึก อัมพาตและตาย เมื่อแมลงรับสารในระยะแรกสารจะยังไม่เป็นพิษต่อแมลง (prodrug) จนเมื่อสารถูกย่อยโดยเอนไซม์ amidases หรือเอนไซม์ esterases สารจึงจะเป็นพิษต่อแมลง (toxin) สารเป็นพิษสูงต่อหนอนผีเสื้อ ด้วง มวน
ประโยชน์ :
ใช้กําจัดหนอนผีเสื้อทุกชนิด เช่น หนอนห่อใบข้าว, หนอนม้วนใบมังคุด, หนอนม้วนใบเงาะ, หนอนม้วนใบมะเขือ, หนอนเจาะลําต้น, หนอนเจาะมะเขือ, หนอนเจาะผลทุเรียน, หนอนเจาะดอก, หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน, หนอนคืบ, หนอนเจาะสมอฝ้าย, หนอนกระทู้ข้าวโพด, หนอนกระทู้ผัก, หนอนกระทู้หอม, หนอนใยผัก, หนอนบุ้ง, หนอนชอนใบมะเขือเทศ, หนอนผีเสื้อชนิดอื่นๆ
หมายเหตุ :
สินค้าจากประเทศอินเดีย

 

จำนวนผู้เข้าชม : 325812 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์