บริษัท ไซมาเคมี จำกัด

ไซมิดา โกลด์
Re-ไซมิดา-โกลด์-COAX-1000-ml-SI-ปี62

ไซมิดา โกลด์

คำอธิบาย
ชื่อสามัญ :
อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) 10% W/V SL
ลักษณะสาร :
ของเหลวใสสีเหลือง
ขนาดบรรจุ :
12x1000 มิลลิลิตร, 5x5 ลิตร, 1x20 ลิตร, 1x200 ลิตร
อัตราใช้ :
30-40 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 20 ลิตร
คุณสมบัติ :
เป็นสารในกลุ่ม neonicotinoids มีคุณสมบัติถูกตัวตาย กินตาย ดูดซึมและซึมผ่านปากใบ พืชสามารถดูดซึมผ่านทางรากและลําเลียงไปส่วนยอดผ่านท่อน้ำของพืช (Xylem) กลไกออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทของแมลง โดยขัดขวางบริเวณจุดรับ นิโคตินิค อะซิทิลโคลีน (nAChR) มีพิษต่ำต่อสัตว์เลือดอุ่น เป็นอันตรายต่อผึ้ง
ประโยชน์ :
ใช้ป้องกันกําจัดเพลี้ยไฟ, เพลี้ยอ่อน, เพลี้ยกระโดด, เพลี้ยจักจั่นฝอย, เพลี้ยจักจั่นฝ้าย, มวนเขียวข้าว, มวนลําไย, แมลงสิ่ง, แมลงหล่า, หนอนชอนใบส้ม เป็นต้น
หมายเหตุ :
-
จำนวนผู้เข้าชม : 109031 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์