อากาศร้อน และมีฝนตก หอมแดง ในระยะเจริญเติบโตทางลำต้น ระวังโรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย หรือโรคหมานอน (เชื้อรา Colletotrichum gloeosporioides) พริกในระยะติดผล ระวังโรคที่มีสาเหตุจากไวรัส ส่วนทุเรียนในระยะออกดอก / เก็บเกี่ยวผลผลิต ระวังโรครากเน่าและโคนเน่า (เชื้อรา Phytophthora palmivora)

จะปลูกพืชอย่างไรในช่วงแล้งและร้อนมากขึ้นนี้ การจัดการพืชแบบผสมผสาน ทั้งรักษาความอุดมสมบรูณ์ในดิน ดินก็จะช่วยรักษาน้ำในดินไว้ได้มากขึ้น ช่วยให้พืชสามารถทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ศัตรูพืชได้มากกว่าต้นพืชที่ไม่ได้รับการจัดการที่ดี http://at.doa.go.th/ew/pdf/186_may62_3.pdf

 


จำนวนผู้เข้าชม : 636376 ครั้ง

แผนผังเว็บไซต์